آخرین اخبار

بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-ساوهدر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد افزایش ۱۵۹درصدی سود خالص سیمان ساوه در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان...
بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-خاشدر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد افزایش ۱۴۴ درصدی سود خالص خاش در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان خاش،...
بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-خزردر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد افزایش ۳۳ درصدی سود عملیاتی سیمان خزر در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت...
بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-بهبهاندر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد افزایش ۳۰۵ درصدی سود عملیاتی سیمان بهبهان در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت...
بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-دوروددر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد رشد 208 درصدی سود عملیاتی سیمان دورود در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت...
بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-غربدر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد رشد 328 درصدی سود خالص سیمان غرب در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان...
بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-بجنورددر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد رشد 34 درصدی سود عملیاتی سیمان بجنورد در سه ماه نخست ۹۹   جلسه بررسی عملکرد صورت سود و...
بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-صوفیاندر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد رشد 630 درصدی سودخالص سیمان صوفیان در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان...
جلسه-بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-قائندر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد رشد 146 درصدی سود خالص سیمان قائن در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان...
جلسه-بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-گچ-ماشینی-فارسدر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد رشد 516 درصدی سود عملیاتی گچ ماشینی فارس در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت...
بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-فارسدر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد رشد 67 درصدی سود خالص سیمان فارس در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان...
بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-فارس‌نودر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد رشد 62 درصدی سود خالص سیمان فارس‌نو در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان...
بررسی-عملکرد-صورت-سود-و-زیان-شرکت-سیمان-نی‌ریزدر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد رشد 2 درصدی فروش سیمان نی‌ریز در سه ماه نخست۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان نی‌ریز،...
بررسی-عملکرد-شرکت‌های-تابعه-سیمان-تامیندر بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد رشد 291 درصدی سودخالص سیمان شاهرود در سه ماه نخست ۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان...
در-بررسی-عملکرد-شرکت‌های-تابعه-سیمان-تامین-مشخص-شدرشد ۱۲۶ درصدی سودخالص سیمان ارومیه در سه ماه نخست۹۹ جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان ارومیه، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۳...
مدیرعامل-شرکت-سرمایه-گذاری-سیمان-تامین-در-حاشیه-مجمع-عمومی-عادی-سالانه-گفتنگاهی به رکوردها و برنامه های سیتا رضا جمارانیان در جمع خبرنگاران به کسب دو موقعیت مناسب در برگزاری مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین گفت: این...
در-نخستین-مجمع-عمومی-عادی-سالانه-شرکت-سرمایه-گذاری-سیمان-تامین-پس-از-بورسی-شدن،-تصویب-شد 77 تومان تقسیم سود به ازای هر سهم از سیتا مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در تاریخ 8 مرداد 1399 در سالن تلاش برگزار شد. در جریان...
رضا-جمارانیان-در-آستانه-مجمع-عمومی-عادی-سالانه-سیمان-تامین-خبر-دادسیتا گزارش تلفیقی مقبول از سازمان حسابرسی دریافت کرد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با اشاره به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت متبوع خود...
جزئیات-عرضه-اولیه شستا_شهروند_خوب شستا_رسانه_فراسیمان روابط عمومی و ارتباطات سیمان تامین
اطلاعیهاطلاعیه عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سیتا)
شستا-هلدینگ-سیمانی-خود-را-به-بورس-عرضه-می-کندجزییات عرضه اولیه سیتا در بورس تعداد یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به عنوان پانصد و چهل و یکمین شرکت در...
حمیدرضا-هوشیاری-در-آستانه-ورود-سیمان-تامین-به-بورس-مطرح-کردسیتا بورس سیمان را جذاب‌تر می‌کند نشست خبری حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان با حضور مقصود پورابولی، تحلیلگر...
مدیرعامل-هلدینگ-سیمان-تامین-در-گفت‌وگو-با-خبرنگاران-مطرح-کردغول سیمانی پشت اتاق شیشه ای نشست مطبوعاتی «رضا جمارانیان» مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین روز شنبه هفتم تیر ماه در سالن کنفرانس این شرکت و با...
محمد-رضوانی‌فر-خبر-دادشستا ۱۵ درصد از سهام بزرگترین هلدینگ سیمان و ساختمانی کشور را در بورس عرضه می‌کند محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با اشاره به...
رضا-جمارانیان-در-انتقاد-از-قیمت-سیمان-مطرح-کردیک بسته آدامس گران‌تر از یک پاکت سیمان صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی در توسعه زیربنای اقتصادی کشور برعهده دارد. این صنعت در کشور ما...
بازدید-ملکوتی-خواه-و-هیئت-همراه-شستا-از-سیمان-صوفیاندر بازدید ملکوتی خواه و هیئت همراه شستا از سیمان صوفیان مطرح شد قیمت سیمان نیازمند بازنگری است محمود ملکوتی خواه عضو هیات مدیره شستا به همراه هیئت...
هلدینگ-سیمان-فارس-و-خوزستان-هیچ-سهامی-در-فارسیت-دورود-ندارد برخی از کارگران کارخانه فارسیت دورود صبح امروز در مقابل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان تجمع کردند تا بتوانند معوقات خود را دریافت کنند، این در حالی است که...
چه-کسانی-با-بورسی-شدن-شستا-مخالف-هستند؟یادداشت مدیرعامل سیمان تامین چه کسانی با بورسی شدن شستا مخالف هستند؟ رضا جمارانیان-مدیرعامل سیمان تامین اعلام این که قرار است 10 درصد سهام شستا در...
توییت-مهم-وزیر-کار-درباره-عرضه-سهام-شستا‏الوعده‌وفا! وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی از بورسی شدن شستا بعنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته ای کشور خبر داد. محمدشریعتمداری نوشت: ‏الوعده‌وفا! ‎شستا...
رشد-۲۰۷-درصدی-سود-خالص-سیمان-بجنوردعملکردسال۹۸شرک‌های تابعه سیمان تامین رشد ۲۰۷ درصدی سود خالص سیمان بجنورد بررسی عملکرد شرکت سیمان بجنورد در شاخص های مختلف طی جلسه آنلاین بررسی شد. به...
۶۴درصد-به-سود-سالانه-سیمان-غرب-اضافه-شد۶۴درصد به سود سالانه سیمان غرب اضافه شد بررسی عملکرد شرکت های تابعه سازمان تامین در روز سوم بررسی عملکرد سالانه شرکت سیمان غرب به صورت آنلاین برگزار...
از-تاریک‌خانه-تا-شفافیت-شستا حمیدرضا هوشیاری|مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان ورود شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بورس علاوه بر تمام مزیت‌هایی که برای اقتصاد کشور دارد، پلی است...
رشد-۸۵-درصدی-سود-خالص-سیمان-دورودبررسی وضعیت شرکت‌های تابعه سیمان تامین در سال ۹۸ نشان داد رشد ۸۵ درصدی سود خالص سیمان دورود جلسه بررسی عملکرد سود و زیان شرکت سیمان دورود در روز سوم...
سیمان-شاهرود-سود-۲۱۸-درصدی-ثبت-کردجلسه بررسی عملکرد به صورت آنلاین برگزار شد سیمان شاهرود سود ۲۱۸ درصدی ثبت کرد بررسی عملکرد شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۳۹۸ خبر از سودآوری این شرکت در...
رشد-۵۷درصدی-سود-خالص-سیمان-فارس-نوچهارمین جلسه بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین در روز دوم رشد ۵۷درصدی سود خالص سیمان فارس نو بررسی عملکرد یک ساله شرکت سیمان فارس‌نو در سال ۹۸ به...
رشد-۵۹۳-درصدی-سود-خالص-سیمان-آبیکبررسی وضعیت رشد شرکت تابع سیمان تامین در جلسه آنلاین رشد ۵۹۳ درصدی سود خالص سیمان آبیک در سال گذشته بررسی وضعیت سود و زیان شرکت سیمان آبیک در سال ۹۸ از...
خروج-سیمان-زنجان-از-زیاندهیسومین نشست آنلاین روز دوم بررسی گزارش عملکرد برگزار شد خروج سیمان زنجان از زیاندهی اقدامات مدیریتی در شرکت سیمان زنجان درآمد فروش در این شرکت را طی...
۲۱۸-درصد-افزایش-سود-خالص-سیمان-صوفیان-در-سال-۹۸دومین جلسه در روز دوم بررسی شرکت‌های تابعه سیمان تامین به صورت آنلاین ۲۱۸ درصد افزایش سود خالص سیمان صوفیان در سال ۹۸ بررسی عملکرد شرکت سیمان سوفیا در...
رشد۵۲-درصدی-سود-خالص-سیمان-سفید-نی-ریز-در-سال۹۸در دومین روز بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین اعلام شد رشد۵۲ درصدی سود خالص سیمان سفید نی‌ریز در سال۹۸ در دومین روز از سلسله جلسات بررسی عملکرد...
رشد۶۱درصدی-درآمد-فروش-در-شرکت-آی-جی-آیبررسی آنلاین عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی رشد۶۱درصدی درآمد فروش در شرکت IGI با اقدامات مدیریتی صورت گرفته در شرکت بین...
رشد-۱۱۳درصدی-سود-خالص-سیمان-خاشدر سومین جلسه بررسی عملکرد ۱۲ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین مطرح شد رشد ۱۱۳درصدی سود خالص سیمان خاش بررسی عملکرد ۱۲ ماهه شرکت سیمان خاش در جلسه غیر...
شد-۹۹درصدی-سود-خالص-سیمان-ارومیه-درسال۹۸در جلسه آنلاین بررسی عملکرد سال۱۳۹۸شرکت‌ تابعه سیمان تامین مشخص شد رشد ۹۹درصدی سود خالص سیمان ارومیه درسال۹۸ جلسات بررسی عملکرد یک ساله ۱۳۹۸ شرکت‌های...
افزایش-۱۹۲-درصدی-سود-عملیاتی-سیمان-قائندومین نشست آنلاین بررسی عملکرد ۱۲ ماهه برگزار شد افزایش ۱۹۲ درصدی سود عملیاتی سیمان قائن دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی عملکرد ۱۲ ماهه شرکت‌های...
آغاز-نشست-های-آنلاین-بررسی-عملکرد-سال۱۳۹۸ادامه فعالیت‌های نظارتی سیمان تامین شستا در روزهای کرونایی آغاز نشست‌های آنلاین بررسی عملکرد سال۱۳۹۸ با رعایت پروتکل بهداشتی جلسات بررسی عملکرد ۱۲...
مشارکت-سیمان-صوفیان-در-تجهیز-نقاهتگاه-بیماران-کروناشرکت‌های تابعه سیمان تامین درکنار مردم؛ از آموزش تا ضدعفونی محیطی مشارکت سیمان صوفیان در تجهیز نقاهتگاه بیماران کرونا شرکت سیمان صوفیان در راستای عمل...
رشد-255درصدی-سود-سیمان-تامینبا تایید سازمان‌حسابرسی و مقایسه شش‌ماهه به دوره مشابه سال قبل شفا‌ف‌سازی شد: رشد 255درصدی سود سیمان تامین در گزارش حسابرسی شده رشد 255درصدی سود خالص...
اقدامات-پیشگیرانهاقدامات پیشگیرانه شرکت سیمان صوفیان در مقابله با ویروس کرونا به گزارش روابط عمومی سیمان تأمین شستا، در شرکت سیمان صوفیان هم راستا با سایر شرکت های...
مدیرعامل-سیمان-آبیک-در-جمع-خبرنگارانقیمت‌گذاری دستوری، عامل اصلی فشار بر صنعت سیمان است. نشست خبری مدیرعامل شرکت سیمان آبیک پس از بازدید خبرنگاران از بخش‌های متفاوت این کارخانه برگزار شد...
مدیرعامل-هلدینگ-سیمان-فارس-و-خوزستان-مطرح-کرداستقرار سیستم‌های کیفی به صورت درون‌زا نشست بررسی عملکرد سیستم های کیفی مدیریتی IMS، و ایمنی، بهداشت و محیط زیست، در شرکت‌های تابعه هدلینگ سیمان فارس...

فید خبرخوان

تقویم

افتخارات

اوقات شرعی


سال 99 سال جهش تولید

تماس با ما

محل کارخانه : آذربایجان شرقی- کیلومتر 33 جاده تبریز - مرند   کد پستی :  5383175111

تلفن : 6-42527100(041)    نمابر: 42527140(041)   صندوق پستی : 4713-51385   

                                                                    Email: [email protected]        

امور فروش و بازاریابی : 7-42527136(041)   Email: [email protected]                                          

امور تداركات: 42527131(041)         Email: [email protected]

دفتر تهران:میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان شانزدهم شرقی،پلاک 28 طبقه اول

    کدپستی :  ---

تلفن : 88547732(021)        88733205(021)                                                              
                                                       Email:[email protected]                                       

 

شماره ثبت: 39 – شبستر 

 کد اقتصادی: 411165873617 SCCQRCode.94.8.13 1

 

شناسه ملی شرکت: 10200007381

                                        

                            

 

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را وارد کنید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت