فرم درخواست مشخصات سهامدار

بدینوسیله از سهام داران محترمی که آدرس آنها تغییر داشته و یا تاکنون مشخصات بانکی خود را جهت دریافت سود سهام، به امور سهام و مجامع این شرکت ارائه ننموده اند، خواهشمند است در اصرع وقت نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام فرمایند.

فرم درخواست مشخصات سهامدار و حساب بانکی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت