تیم مدیریتی شرکت

 مدیرعامل : منصور نجفی

Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت: مدیر مجتمع کارخانجات سیمان صوفیان

نام و نام خانوادگي: سیروس یوسفی

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2395 خط مستقيم: 42527151-041

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

نام و نام خانوادگي: 

 

سمت: معاون بازرگانی

نام و نام خانوادگي: آقای اعترافی

شماره تماس: 42527163-041

Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت: مشاور مدیرعامل و مدیر فروش و بازاریابی 

نام و نام خانوادگي: اکبر بهروز اسکویی

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2411 خط مستقيم: 42527144-041

                                            Email:sales@soufiancement.com

              

سمت: مدیر تدارکات

نام و نام خانوادگي: سعید علیپور

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2350 خط مستقيم: 42527134-041

                                    Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت: مدیر صادرات فروش

نام و نام خانوادگي: حسین قلی زاده خانه سر

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2411

 

سمت: مدیر حوزه مدیریت

نام و نام خانوادگي: کاوه فریدی ثانی

شماره تماس: 7-88953986-021

سمت: مدبر حوزه مدیریت و روابط عمومی

نام و نام خانوادگي: کاوه فریدی ثانی

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2276 خط مستقيم: 42527107-041

                           Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت: مدیر حراست

نام و نام خانوادگي: محمد مهری چوان

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2312 خط مستقيم: 42527122-041

سمت: مدیر حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگي: محمدتقی عباسی

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2323 خط مستقيم: 42527156-041

                              Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت: مدیر سیستم ها و روش ها و فن آوری اطلاعات

نام و نام خانوادگي: 


                                       Email:

سمت: مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

نام و نام خانوادگي: خانم لیلا محمدزاد اکبری

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2211 خط مستقيم: 42527120-041

                                             Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت: مدیر نگهداری وتعمیرات برق و ابزار دقیق

نام و نام خانوادگي: علیرضاامیری نژاد

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2201 خط مستقيم: 42527110-041

                                        Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


سمت: مدیر تولید

نام و نام خانوادگي: محمود حاجی پور

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي       خط مستقيم:

سمت: مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاهها

نام و نام خانوادگي: ناصر ذاکری

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2260 خط مستقيم: 42527115-041

                                        Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت: مدیر دفتر فنی و برنامه ریزی

نام و نام خانوادگي: بهرام نقدی

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2362 خط مستقيم:

سمت: مدیر نگهداری وتعمیرات مکانیک

نام و نام خانوادگي: پرویز اشرفی فر

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي   خط مستقيم:

سمت: مدیر معادن و تعمیرات نقلیه

نام و نام خانوادگي:شجاع احمد زاده

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2400 خط مستقيم: 42527116-041

سمت: مدیر کنترل موجودی و انبارها

نام و نام خانوادگي: محمد ارشد

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2341 خط مستقيم:

                                         Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

سمت: مدیر HSE  و رئیس محیط زیست

 

نام و نام خانوادگي: خانم مریم فنجانچی

 

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2363 خط مستقيم:

 

                                Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

سمت: مدير مالی

نام و نام خانوادگي: عباس خوش اميد

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2390 خط مستقيم: 42527149-041

                                       Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت:رئیس انرژی

نام و نام خانوادگي: محمدرضا فتح الهیان

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي: 2375  خط مستقيم:

                                         Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت: رئیس سهام و مجامع

نام و نام خانوادگي: مهدی جوانمردی

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2248 خط مستقيم: 42527127-041

                                           Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

سمت: مدیر کیفیت جامع

نام و نام خانوادگي: 

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي   خط مستقيم: 42527117-041

                             Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت: رئیس واحد کامپیوتر و اطلاعات مدیریتی

نام ونام خانوادگي: رقیه بالغ غازانی

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي2371 خط مستقيم: 42527126-041

                                             Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمت: رئیس حفاظت ایمنی و بهداشت کار

نام ونام خانوادگي: حسین خلیلی

شماره تماس: 05-42527100-041 داخلي 2315خط مستقيم:

                                              Email:hseاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت