بیانیه سیستم مدیریت انرژی

                                                                                                                                                  

شرکت سیمان صوفیان با بیش از چهار دهه فعالیت، در راستای استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50001:2011در هماهنگی با استانداردهای یکپارچه مدیریت (IMS) و مدل تعالی سازمانی، خود را متعهد به بهبود مستمر عملکرد انرژی در كليه فعاليت‌ها، محصولات و خدمات مربوطه می¬داند. همچنين اين واحد صنعتي ضمن تعهد به رعایتكليه الزامات قانوني، صنفيیا درون سازمانی و تنظیم و بازنگری ادواری اهداف کلان، خرد وطرح های اقدام انرژی با مد نظر قراردادن شعار:
«افزایش بهره وری و بهبود مستمر عملکرد انرژیتوأم با ملاحظات زيست محيطی»

موارد زير را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است:
1.    آگاه¬سازی، آموزش، ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح فرهنگ کارکنان،
2.    بهبود فرآیندها، فناوری¬ها و تجهیزات به منظورکاهش هزینه¬های انرژی در قیمت تمام شده محصولات يا خدمات،
3.    توسعه کمی و کیفی محصولات سازگار با محیط زیست با مصرف کمتر حامل¬های انرژی،
4.    مميزي و تحليل مصارف انرژي بطور ادواري و اجراي پروژه‌هاي صرفه جويی انرژي،¬
5.    خرید و تهیه مواد، تجهیزات و خدمات پربازده انرژی و طراحی در راستای بهبود عملکرد انرژی،
6.    تخصیص منابع ضروری برای انجام طرح های اقدام انرژی و دستیابی به اهداف کلان و خرد.

مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت خود را متعهد به رعایت مفاد این بیانیه و همچنین نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می دانند.


                                                                                                                                                                                                                منصور نجفی

                                                                                                                                                                                                                  مدیر عامل

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت