انواع سيمان

انواع سیمان تولید ایران و موارد مصرف آن

1.سیمان پرتلند نوع 1 ( سیمان پرتلند معمولی ) P.C - type I :
در مواردی بهکار می رود که هیچ گونه خواص ویژه مانند سایر انواع سیمان مورد نظر نیست.

2.سیمان پرتلند نوع 2 ( P.C - type II ) :
برای استفاده عمومی و نیزاستفاده ویژه در مواردی که گرمای هیدراتاسیون متوسط مورد نظر است.

3.سیمان پرتلند نوع 3 ( P.C - type III ):
برای استفاده در مواقعی کهمقاومت های بالا در کوتاه مدت مورد نظر است.

4.سیمان پرتلند نوع 5 ( P.C - type V ) :
در مواقعی که مقاومت زیاد درمقابل سولفات ها مورد نظر باشد استفاده می شود.

5.سیمان سفید ( White Cement ) :
برای استفاده در سطح ساختمان ها ومواقعی که استفاده از سیمان های بدون رنگ با مقاومت های بالا مورد نیاز باشد. ازاین سیمان در تولید انواع سیمان های رنگی استفاده می شود.

6.سیمان سرباره ای ضد سولفات :( SR. slag Cement ) :
در مواقعی کهمقاومت متوسط در مقابل سولفات ها و یا حرارت هیدراتا سیون متوسط مورد نظر است،استفاده می گردد

7.سیمان پرتلند - پوزولانی ( P.P.Cement ) :
در ساختمان های بتنی معمولیو بیشتر در مواردی که مقاومت متوسط در مقابل سولفات ها و حرارت هیدراتاسیون متوسطمورد نظر باشد استفاده می شود.

8.سیمان پرتلند - آهکی ( P.K.Z.Cement ):
این نوع سیمان در تهیه ملات وبتن در کلیه مواردی که سیمان پرتلند نوع 1 به کار می رود قابل استفاده است. دوامبتن را در برابر یخ زدن، آب شدن و املاح یخ زا و عوامل شیمیایی بهبود می دهد.

9.سیمان بنائی ( Masonry Cement ) :
برای استفاده در مواقعی که ملاتبنائی با مقاومت های کمتر از سیمان پرتلند نوع 1 مورد نیاز است.

10.سیمان نسوز 450 ( Rf Cement 450 ) :
حاوی بیش از 40% Al2O3 با اتصالهیدروکسیلی و فازهای کلسیم آلومینات، برای مصرف به عنوان ماده نسوز در صنایع حرارتیاستفاده می شود.

11.سیمان نسوز 500 ( Rf Cement 500 ) :
حاوی بیش از 70% Al2O3 با اتصالهیدروکسیلی و فازهای CA2,CA برای مصرف به عنوان ماده نسوز با درصد خلوص بالا درصنایع حرارتی و آتمسفرهای CO.H2 به کار می رود.

12.سیمان نسوز 550 ( Rf Cement 550 ):
حاوی بیش از 80% Al2O3 با اتصال هیدروکسیلی و آلومینات کلسیمبه عنوان ترکیب اصلی، دارای نسوزندگی و خواص ترمومکانیکی بالا و کاربردهای ویژهنسوز مانند آتمسفرهای احیاء هیدروژن.

13.سیمان های چاه نفت:
این سیمان ها برای درزگیری چاه های نفت به کار میروند. عمده این نوع سیمان ها دیرگیر بوده و در برابر دماها و فشارهای بالا مقاوم میباشند. این سیمان ممکن است در حفره چاه های آب و فاضلاب نیز به مصرف برسد.

14.سیمان های پرتلند ضد آب:
این سیمان به رنگ سفید، خاکستری تولید میشود. این نوع سیمان، انتقال مویینه آب را تحت فشار ناچیز یا بدون فشار، کاهش می دهدولی جتوی انتقال بخار آب را نمی گیرد.

15.سیمان های با گیرش تنظیم شده:
سیمان با گیرش تنظیم شده به گونه ایکنترل و ساخته می شود که می تواند بتنی با زمان های گیرش از چند دقیقه تا یک ساعتتولید کند.

16.سیمان های رنگی:
این سیمان ها بیشتر جنبه تزئینی و آرایشی دارند و درنماسازی سیمانی و تولید بتن نمادار به مصرف می رسند.

منبع : ماهنامه علمی - تخصصی سیمان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت