سیمان پوزولانی ویژه

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه: مطابق با استاندارد EN 197 -1 

 

 

پوزولان ها مواد سیلیسی و یا سیلیسی آلومینی هستند كه به عنوان یك مكمل سیمان پرتلند معمولی در افزایش خاصیت چسبندگی بتن موثرند . این مواد در حالت معمولی با آب واكنش ندارند .

 

ولی در مجاورت آهك یا   سیمان واكنش شیمیایی ایجاد می كنند و مقاومت و دوام بتن را در دراز مدت افزایش می دهند .

 

 

مزایا و مشخصات سیمان پوزولانی ویژه :

 

vمقاومت بسیار خوب در مقابل مواد شیمیائی مخرب مانند کلر،سولفاتها و قلیائیها .

 

vمقاومت نهائی بالاتر.

 

vقابلیت نفوذ وکارپذیری بهتر برای ویبره شدن .

 

v  بتن ريزي  با اين نوع سيمان در هواي سرد و دماي محيط كمتر از 5 درجه سانتي گراد  توصيه نمي شود.

 

vحفاظت مصالح و آرماتور درون بتن در مقابل نفوذ مواد خورنده .

 

vخارج کردن املاح قلیائی از بتن .

 

vانبساط کمتر و قابل استفاده در بتن ریزی های حجیم .

 

vحرارت هیدراسیون کمتر در بتن ریزی های حجیم .

 

vبتن تشکیل شده از سیمان پوزولانی به علت نفوذ پذیری بهتر پوزولان و روانی آن ، دچار ترک خوردگی نمی شود.

 

vجلوگیری از واکنش قلیائی سیلیکا در سنگدانه های بتن مخصوصاً در سد سازی .

 

vحفظ منابع طبیعی به علت کاهش مصرف در سوخت و مواد اولیه سیمان .

 

vکاهش آلودگی هوا به علت جایگزین شدن به جای کلینکر و کاهش مصرف سوختهای فسیلی .

 

vکاهش مصرف انرژی الکتریکی به علت کمک سایش بودن در آسیابهای سیمان .
 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت