نشست کارگروه شمال غرب کشور

نشست مدیران عامل کارگروه تنظیم بازار سیمان شمال غرب کشور در شرکت سیمان صوفیان برگزارشد .

100

جلسه مدیریت بازار و کنترل قیمت ها فیمابین شرکت های سیمان شمال غرب کشور با حضور مدیران عامل، معاونین و مدیران فروش به میزبانی شرکت سیمان صوفیان برگزارشد.

مهندس نجفی مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان در ارتباط با برگزاری منظم این کارگروه گفت : تنظیم بازار شامل افزايش يا كنترل مقدار و قيمت عرضه و تقاضا، حفظ يا تثبيت درآمد توليد كنندگان و حمايت از مصرف كنندگان مي شود و از آنجائی که از عدم تعادل ها در بازار هم مصرف کننده وهم تولید کننده متضرر می شود بالطبع دخالت در بازار براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمت ها نيز بيشتر احساس می شود از اين رو بحث تنظيم بازار و سياست هاي اعمال شده در جهت توازن بازار و تامين منافع مصرف كنندگان و به تبع آن توليد كنندگان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مهندس نجفی در ادامه افزود : کارگروه منطقه شمال غرب کشور با هدف استراتژی تنظیم بازار داخلی و صادراتی سیمان در فصول مختلف سال و بمنظور مدیریت و راهبری تنظیم بازار، متناسب با پراکندگی، موقعیت جفرافیایی، ظرفیت تولید و سهم از بازارهای داخلی و صادراتی هر یک از کارخانه های مذکور و با حفظ مزیت‌های کیفی، کمی و قیمت محصول برگزار می گردد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت