اسناد مزایده شماره 98.12.3390 تاریخ 98.04.11

مزایده اقلام راکد(نو) مازاد انبار و اقلام مستعمل و ضایعاتی

جهت دانلود در اینجا کلیگ کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت