ارزیابی عملکرد شرکت

 

12222

افزایش فروش وکنترل هزینه‌های زائد

روابط عمومی سیمان تأمین شستا

ارزیابی عملکرد چهار ماهه شرکت سیمان صوفیان در جلسه شورای مدیران انجام شد.

در این نشست عملکرد چهار ماهه و همچنین جدول TLR شرکت، تحلیل و ارزیابی و اعلام شد که عملکرد شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته روند مثبت و رو به بهبودی را تجربه کرده است.

منصور نجفی مدیر عامل صوفیان در این رویداد با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی حاکم بر صنعت سیمان گفت: با افزایش فروش، حذف یا کنترل هزینه‌های زائد و غیر ضرور، شرایط مدیریت و سودآوری حفظ خواهد شد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت