بازدید مدیر عامل و مدیران از قسمت های مختلف کارخانه

ولی اله اخلاقی فرد به همراه معاونان و مدیران، از قسمت های مختلف شرکت بازدید کردند گزارش تصویری به پیوست تقدیم می گردد.

bbz

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت