گزارش عملکرد 9 ماهه سیمان خوزستان

در مقایسه با سال گذشته و در شرکت‌های تابعه سیمان تامین رخ داد:

افزایش 69درصدی فروش سیمان خوزستان طی9ماهه98

photo 2020-01-15 08-09-08

جلسه بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌ سیمان خورستان از شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان، امروز سه شنبه 24 دی در هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، مطابق گزارش مدیرعامل سیمان خوزستان به مدیران ارشد هلدینگ، درآمد فروش 9ماهه به نسبت بودجه 44 ماهه 7درصد و درآمد فروش در مقایسه با دوره مشابه سال97 به میزان 69درصد رشد داشته است.

طبق این گزارش، بررسی سود خالص این شرکت هم در در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه، 87درصد رشد ودر مقایسه با دوره مشابه سال قبل هم خبر از رشد 35درصدی می‌دهد.

این نشست از ساعت 15:30سه شنبه 24دی تا ساعت 17:30 برقرار شد تا علاوه بر بررسی عملکرد9ماهه، برنامه‌های پیش روی این شرکت در قالب بودجه ریزی سال 99 نیز بررسی شود.

http://bit.ly/2FMTmIN

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت