بیانیه شرکت

شركت سيمان صوفيان با بيش از چهار دهه فعاليت، يكي از توليدكنندگان مطرح كشور در صنعت سيمان مي‌باشد. اين شركت سعي دارد با توليد انواع سيمان پرتلند، تأمين‌كننده بخش قابل توجهي از نيازهاي منطقه در داخل و خارج از كشور باشد و از اين رهگذر نقش مهمي در آباداني و عمران ايران عزيز ايفا نمايد. مديريت ارشد شركت با نگرش فرآيندگرايي و با اعتقاد به شعار:

حفظ كرامت انساني كاركنان، افزايش بهره‌وري و بهبود مستمر در محيطي پاك و ايمن

مجموعه استانداردهاي يكپارچه مديريت (IMS) شامل ISO 9001: 2008 ، ISO 14001: 2004 و OHSAS 18001: 2007 را به عنوان استاندارد و مدل تعالي سازماني را به عنوان مدل مديريتي مبنا انتخاب نموده است و در همين چارچوب، مديريت و كاركنان شركت جهت دستيابي به اهداف زير تلاش خواهند كرد:

1-    توانمندسازي منابع انساني و توسعه دانش، مهارت و انگيزه كاركنان به عنوان ابزار تضمين موفقيت پايدار سازمان
2-    ايجاد فرهنگ سازماني مطلوب و ترويج ارزش‌هاي محوري مدون در سطح شركت
3-    ارتقاي ارزش نام تجاري شركت و حفظ سهم لازم در بازار هدف
4-    استقرار روش ارزيابي متوازن در تعيين راهبردهاي شركت و به‌كارگيري شيوه‌هاي مناسب براي پيشبرد آنها
5-    ارتقاي جايگاه سازمان از طريق به‌كارگيري مدل‌هاي سرآمدي به‌منظور حفظ منافع تمامي ذينفعان و ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي
6-    توسعه و استقرار استانداردها و نظام‌هاي مديريتي نوين منطبق با نياز سازمان
7-    ايجاد بستر مناسب براي تصميم‌گيري اثربخش مديران و افزايش سطح آگاهي كاركنان، با به‌كارگيري سامانه‌هاي اطلاعاتي مناسب
8-    مديريت بهينه بر منابع مالي و فيزيكي و حامل‌هاي انرژي مورد نياز فرايندهاي جاري و پروژه‌هاي شركت
9-    به‌كارگيري فن‌آوري و فرايندهاي توليدي برتر، جهت دستيابي به سبد محصولات با كيفيت و كميت مطلوب و قيمت رقابتي
10-    نگهداري و تعميرات پيشگيرانه جهت كنترل و كاهش توقفات اضطراري خطوط توليد.
11-    توجه به ايمني و سطح بهداشت كاركنان و اهتمام در جهت كاهش مخاطرات و بيماري‌هاي ناشي از كار.
12-    تقويت رويكرد زيست‌محيطي و مديريت سبز با مديريت مناسب بر ضايعات و به ويژه مواد آلاينده

مديرعامل و كليه كاركنان شركت خود را متعهد به رعايت مفاد اين بيانيه و استقرار و نگهداري نظام مديريتي يكپارچه (IMS) و بازنگري و ارزيابي دوره‌اي اهداف و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن مي‌دانند.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                           حسین کاظمی
                                                                                                                                                                                                                             مديرعامل

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت