مراحل ومدارک فروش حضوری

مراحل ومدارک فروش حضوری برای بخشهای مختلف مصرف کننده سیمان :


بخش مردمی:
- عاملين فروش و نمایندگیهای توزیع كه وظیفه فروش و تحويل سیمان برای مصارف جزئي عمومي و پروانه هاي ساختماني زير 1000 متر مربع زير بنا را عهده دار هستند.

   - پروانه هاي ساختماني بین 1000تا3000 مترمريع زير بنا وپروانه های تجاری- خدماتی بالای 3000

اسناد موردنياز: اصل و کپی پروانه ساختمانی و تقاضای خرید و معرفی نامه شرکت (درمورد اشخاص حقوقی )

- انبوه سازان مسکن و شهرسازي

اسناد مورد نياز: معرفی سازمان مسکن و شهر سازی استان و معرفی نامه شرکت.

  • بخش صنايع

- صنايع سيمان بر

اسناد مورد نياز: درخواست کتبی شركت ، كپي پروانه بهره برداري و معرفینامه شرکت ،استاندارد و لیست بیمه(برای خرید باراول ارائه اصل مدارک الزامی می باشد).

-  طرحهاي عمراني صنايع

اسناد مورد نياز: درخواست کتبی خریدار یا ارائه معرفینامه شرکت ، کپی جواز تاسیس معتبر سازمان صنایع (برای خرید باراول ارائه اصل مدارک الزامی می باشد).

  • بخش طرح هاي عمراني

اسناد مورد نياز: معرفی نامه سازمان مربوطه ، اصل قرارداد پیمانکاری و معرفی نامهشرکت / سازمان متبوع .

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیمان صوفیان میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت